Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 196

196. Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową


Lokalizacja

pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową

Postęp realizacji

Brak możliwości realizacji zadania ze względów formalno-prawnych. MZDiT nie ma możliwości realizacji inwestycji na terenach prywatnych.

Zweryfikowany pozytywnie