zadanie nr 561

561. Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Połaniecka

Zweryfikowany pozytywnie