zadanie nr 791

791. Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21


Lokalizacja

ul. Norwida 17/21

Zweryfikowany pozytywnie