zadanie nr 2

2. Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie


Lokalizacja

ul. Mościckiego

Zweryfikowany pozytywnie