zadanie nr 5

5. Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7


Lokalizacja

ul. Mościckiego

Zweryfikowany pozytywnie