zadanie nr 527

527. Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna


Lokalizacja

OSP Kuźnica Marianowa. ul. Zdrowa 80/82; OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

Zweryfikowany pozytywnie