zadanie nr 535

535. Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów


Lokalizacja

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

Zweryfikowany pozytywnie