zadanie nr 318

318. Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie


Lokalizacja

ul. Drzymały, działka nr 14/16, obręb 431

Zweryfikowany pozytywnie