zadanie nr 538

538. Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów


Lokalizacja

działki nr 355/7 i nr 350/12, obręb 419

Postęp realizacji

Długość przewidywanego utwardzenia drogi to 534 m w terenie podmokłym, zachwaszczonym. Za kwotę 56 000 PLN nie jest możliwe wykonanie utwardzenia drogi w sposób trwały, umożliwiający korzystanie z niej w przeciągu całego roku tj. Również w okresach wiosenno – jesiennych po opadach deszczu.

Zweryfikowany pozytywnie