zadanie nr 430

430. Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Festynowa, ul. Energetyków, ul. Marynarska, ul. Kolorowa

Zweryfikowany pozytywnie