zadanie nr 247

247. Poprawa widoczności na skrzyżowaniu ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Odrodzenia, Pawiej i Kalinowej

Zweryfikowany pozytywnie