zadanie nr 243

243. Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka


Lokalizacja

ul. Odrodzenia,

działka nr 865/6, obręb 428

Zweryfikowany pozytywnie