zadanie nr 124

124. Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej


Lokalizacja

ul. Poznańska

Zweryfikowany pozytywnie