zadanie nr 533

533. Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów


Lokalizacja

Miejskie Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego

Zweryfikowany pozytywnie