zadanie nr 608

608. Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej


Lokalizacja

ul. Mstowska, działka nr 49, obręb 128

Zweryfikowany pozytywnie