zadanie nr 278

278. Nagłośnienie sali widowiskowej SP38


Lokalizacja

ul. Sikorskiego 56

Zweryfikowany pozytywnie