zadanie nr 284

284. Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów


Lokalizacja

UL. SIKORSKIEGO 56

Zweryfikowany pozytywnie