zadanie nr 424

424. Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wręczyckiej i Wielkoborskiej


Lokalizacja

ul. Wręczycka i Wielkoborska

Postęp realizacji

Zadanie wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie