zadanie nr 466

466. Darmowa sterylizacji i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec


Lokalizacja

W wybranym gabinecie weterynaryjnym.

Postęp realizacji

Zadanie wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie