Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 217

217. Nowa tablica ogłoszeniowa w miejsce starej


Lokalizacja

Teren dzielnicy.

Postęp realizacji

Zadanie wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie