zadanie nr 270

270. Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!


Lokalizacja

Na terenie dzielnicy.

Postęp realizacji

Zadanie wybrane do realizacji w ramach oszczędności po realizacji zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej", którego koszt wyniósł mniej niż zakładano.

Zweryfikowany pozytywnie