zadanie nr 239

239. Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz


Lokalizacja

Ul. Bardowskiego, działka nr 1/41, obręb 279

Zweryfikowany pozytywnie