zadanie nr 128

128. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowksiego


Lokalizacja

ul. Bardowksiego na wysokości numerów 20-58

Zweryfikowany pozytywnie