zadanie nr 123

123. Odnowa Promenady Niemena


Lokalizacja

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej

Postęp realizacji

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Zweryfikowany pozytywnie