zadanie nr 60

60. Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej


Lokalizacja

Św. BARBARY 21/25

Zweryfikowany pozytywnie