zadanie nr 522

522. Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki (nazwa zadania przed zmianą: Wymiana nawierzchni przy ul. Kukuczki)


Lokalizacja

ul. Kukuczki

Zweryfikowany pozytywnie