zadanie nr 337

337. Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10


Lokalizacja

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

Zweryfikowany pozytywnie