zadanie nr 59

59. Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Noskowskiego poprzez montaż leżącego policjanta


Lokalizacja

ul. Noskowskiego

Zweryfikowany pozytywnie