zadanie nr 61

61. Montaż bariery typu "olsztyńskiego" na ul. Kordeckiego


Lokalizacja

ul. Kordeckiego

Zweryfikowany pozytywnie