zadanie nr 303

303. Monitoring miejski Północ (nazwa zadania przed zmianą: Poprawa bezpieczeństwa w Parku między ul. Pużaka, a Fieldorfa-Nila)


Lokalizacja

ul. Pużaka, działka nr 171/4 obręb 22

Zweryfikowany pozytywnie