zadanie nr 302

302. „Stop przemocy” – warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 – 24.II.2019)


Lokalizacja

Filia nr 10, ul. Michałowksiego 20

Zweryfikowany pozytywnie