zadanie nr 335

335. Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych


Lokalizacja

Al. Pokoju nr 1 – 9

Zweryfikowany pozytywnie