zadanie nr 40

40. Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa Nila


Lokalizacja

przy przystanku tramwajowym Fieldorfa Nila

Zweryfikowany pozytywnie