Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 275

275. Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Ogrodowa 50/65

Postęp realizacji

W związku z reformą systemu edukacji od roku szkolnego 2017/2018 klasy dotychczasowego Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29 będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 50/65. Wobec tego sala komputerowa powstała w efekcie realizacji ww. zadania będzie dostępna dla mieszkańców Częstochowy w nowej siedzibie.

Zweryfikowany pozytywnie