zadanie nr 101

101. Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15

Zweryfikowany pozytywnie