zadanie nr 384

384. Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4


Lokalizacja

ul. Szymanowskiego, działka nr 59/79 obręb 151

Zweryfikowany pozytywnie