zadanie nr 434

434. Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach


Lokalizacja

Na terenie dzielnicy

Zweryfikowany pozytywnie