zadanie nr 630

630. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stare Miasto


Lokalizacja

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie