zadanie nr 336

336. Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej


Lokalizacja

Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50, Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48

Zweryfikowany pozytywnie