zadanie nr 429

429. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna


Lokalizacja

OSP Kawodrza Górna, ul. Konwaliowa 129

Zweryfikowany pozytywnie