zadanie nr 456

456. Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej


Lokalizacja

KS Stradom, ul. Sabinowska 11/23

Postęp realizacji

Autor projektu zrezygnował z realizacji zadania.

Zweryfikowany pozytywnie