zadanie nr 265

265. Nasadzenie drzew przy alei Bohaterów Monte Cassino


Lokalizacja

aleja Bohaterów Monte Cassino

Zweryfikowany pozytywnie