zadanie nr 484

484. Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych


Lokalizacja

ul. Prądzyńskiego, działka nr 10/20 obręb 43A

Zweryfikowany pozytywnie