zadanie nr 18

18. Monitoring miejski Tysiąclecie


Lokalizacja

Rejon skrzyżowania al. AK z ul. Kiedrzyńską

Zweryfikowany pozytywnie