zadanie nr 311

311. Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Dekabrystów z Księżycową

Zweryfikowany pozytywnie