zadanie nr 132

132. Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12


Lokalizacja

ul. Księżycowa 12

Zweryfikowany pozytywnie