zadanie nr 375

375. Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie


Lokalizacja

SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9

Zweryfikowany pozytywnie