zadanie nr 345

345. Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów


Lokalizacja

Al. 11 Listopada

Zweryfikowany pozytywnie