Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 159

159. Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia


Lokalizacja

ul. Bienia od skrzyżowania z ul. Bohaterów Katynia

Zweryfikowany pozytywnie