zadanie nr 506

506. Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera


Lokalizacja

ul. Fertnera, działka nr 178,2 obręb 62

Zweryfikowany pozytywnie